Keuzedelen bij het Bouw & Interieur College: geef vorm aan je opleiding

Je volgt in je opleiding een groot aantal vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Naast deze standaardvakken kun je een klein deel van je opleiding invullen met keuzedelen. Bij het Bouw & Interieur College kun je (afhankelijk van je opleiding) kiezen voor: ondernemer­schap, interactief ontwerpen, binnenhuisarchitectuur, maatvoering technieken of duurzaamheid. Als je kiest voor het keuzedeel ’hbo-doorstroom’ sluit je opleiding nog beter aan op een vervolgstudie op het hbo.

Meer over keuzedelen 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: