Civiele techniek

Hoe zou onze infrastructuur eruitzien zonder technici die wegen, spoorwegen, vliegvelden, viaducten, dijken en bruggen bouwen? Met hun kennis van kabels, rioleringen en gasleidingen zorgen zij dat we personen, goederen en energie kunnen vervoeren. In de civiele techniek stem je samen met anderen de belangen van mens en milieu op elkaar af. Je houdt je bezig met het inrichten van het landschap en het woonrijp maken van gebieden. Tijdens de opleiding leer je onder andere ontwerpen, tekeningen en berekeningen maken.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: