Infratechniek

Ben jij geïnteresseerd in goede infrastructuur? In de infratechniek leg je wegen, leidingen, rioleringen en straten aan. Maar ook waterbouwkundige werken zoals bruggen en voorzieningen als water, stroom of gas. In het hele land zijn we sterk afhankelijk van jou. Je combineert je opleiding altijd met een baan (bbl) bij een wegenbouwbedrijf. We werken samen met SPG Midden Nederland in Bilthoven. Je volgt daar een deel van je opleiding en SPG zorgt voor een betaalde baan bij een van de aangesloten infrabedrijven.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: