Infratechniek

In de infratechniek ben jij medeverantwoordelijk voor een goede infrastructuur.
Je legt wegen, leidingen, rioleringen en straten aan. Maar ook waterbouwkundige werken zoals bruggen en voorzieningen als water, stroom of gas. In het hele land zijn we sterk afhankelijk van jou. Als vakman in de grond, weg en waterbouw ligt er voor jou dus een belangrijke taak. Tijdens je opleiding
leer je tekeningen lezen, rioleringen leggen of funderingen en bestratingen
leggen. Je combineert je opleiding altijd met een baan (bbl) bij een wegen-bouwbedrijf. Voor de opleidingen Infratechniek werken we samen met SPG Midden Nederland in Bilthoven. Je volgt hier een deel van je opleiding. SPG zorgt voor een betaalde baan bij een van de aangesloten infra bedrijven.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: