Beste mobiliteitsoplossing komt van studententeam ROCMN, Avans en HU

Winnaars

Het winnende idee op de Mobility Challenge kwam van het multidisciplinaire team met mbo studenten van ROC Midden Nederland en hbo studenten van HU en Avans Hogeschool. Studenten Joep Bruins Slot, Luuc Bosboom en Mitchell van Weerdenburg van het Bouw & Interieur College van ROCMN en de studenten Quinten Naaijen (HU) en Joris Mallens (Avans Hogeschool) ontwikkelden samen het concept Smart to Work. Dit is een App met gepersonaliseerd reisadvies op basis van data-analyse. 

De publieksprijs was voor het concept The Canal Proud. Een idee voor vervoer met watertaxi’s in Utrecht over singels en grachten. Ook in dit team zaten twee studenten van het Bouw & Interieur College van ROCMN.

"Iedereen was het er over eens dat de samenwerking tussen ROCMN, Hogescholen en de Universiteit geweldig en zeker voor herhaling vatbaar was. De mbo studenten hebben zich geweldig staande gehouden en waren zeker gelijkwaardig aan de hbo en wo studenten. Soms kwamen ze met ideeën waar de anderen absoluut niet aan gedacht hadden. Aldus Aris Willems, woordvoerder ROCMN.

Hbo student Quinten: “Ik had een idee, maar de mbo studenten merkten op, dat dat dit niet uitvoerbaar was, omdat de ondergrond daarvoor te drassig was”. Docent Sint Jan Tiesma van het Bouw & Interieur College was eveneens zeer onder de indruk van de prestatie van zijn studenten. "Het idee Smart to Work heeft gewonnen omdat dit de meeste realiteitszin had. Juist door hun praktische insteek zijn mbo-ers een waardevolle aanvulling in dergelijke projecten."

Studenten gaan Challenge aan
Donderdag 14 november ging de Smart Mobility Challenge van start. Zo'n 50 studenten van Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en ROC Midden Nederland werkten in opdracht van Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU) en Sweco samen 4 dagen lang aan het vraagstuk hoe Utrecht in de toekomst bereikbaar te houden in de toekomst. ROC Midden Nederland leverde voor de challenge een team van 10 studenten Civiele Techniek. Ze werden begeleid door docent Sint-Jan Tiesma. Contactpersoon is Assunta Verschuren. Op basis van presentaties van Sweco en Gemeente Utrecht over mobiliteitstrends en de ambities van de stad werkten de studenten in multidisciplinaire teams een toekomstvisie rond een bepaald thema uit.

Nieuwe samenwerking
De challenge is een bijzondere samenwerking waarbij onderwijs, Gemeente Utrecht en Economic Board Utrecht als Utrecht Challenge Alliantie de krachten hebben gebundeld met Provincie Utrecht, Sweco en Rijkswaterstaat. Doelstelling is om zo met de teams in de challenge samen tot heel ander soort oplossingen te komen om Utrecht in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Volgens Klaes Sikkema van Economic Board Utrecht kunnen de studententeams hier veel aan bijdragen met deze challenge: ‘Studenten zijn vrijer in hun manier van denken en die vrijheid is nu hard nodig om tot nieuwe oplossingen te komen. Zij nemen niet de belemmerende bagage mee die wij als organisaties wel meenemen,’ aldus Sikkema.

Vormgeven aan de toekomst
De teams die deelnamen aan de challenge zijn interdisciplinair samengesteld uit een groep van 35 studenten vanuit MBO, HBO en universitaire opleidingen en programma’s als Sociale Geografie, Civiele Techniek, Data Driven Design, Smart Sustainable Cities en Spatial Planning. Met hulp van experts van de betrokken organisaties zochten zij naar nieuwe oplossingen om bewoners en bedrijven duurzame, innovatieve en flexibele mogelijkheden te bieden om zich te verplaatsen. Met deze challenge dagen we een nieuwe generatie uit om nieuwe oplossingen te bedenken om het reizen van de toekomst vorm te geven.

Anders reizen voor een duurzaam bereikbare regio Utrecht
De komende jaren wordt de regio Utrecht steeds minder goed bereikbaar. Utrecht groeit: er komen meer bewoners bij en steeds meer bedrijven vinden Utrecht als vestigingsplaats. Ook zijn er steeds meer reizigers die van, naar of via de regio reizen. Dit leidt tot grotere verkeersdrukte, meer files en vertragingen en daarmee meer druk op het werken, het dagelijks leven en de leefomgeving.

Met de overgang naar een duurzamere regio gaat reizen er in de toekomst heel anders uitzien: niet met meer wegen en sporen, maar met nieuwe mogelijkheden, slimmer gebruik van vervoersmiddelen en digitale technologie en met flexibelere verplaatsingen. Alleen zo blijft Utrecht in de toekomst een bereikbare, competitieve regio voor bedrijven, een  toegankelijke regio voor bewoners en een duurzame regio voor gezond stedelijk leven voor toekomstige generaties.

De Utrecht Mobility Challenge vond plaats van 14 t/m 22 november 2019 op locaties bij Gemeente Utrecht en bij het LEF Future Centre bij Rijkswaterstaat, waar ook de eindpresentaties plaatsvonden.

Meer informatie via de Utrecht Challenge Alliantie: erik.mooij@hu.nl

18 november 2019
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: