Van schommels tot chillruimtes: dit willen deze studenten graag op school

Studenten aan het werk met post-its

‘Te laat? Tien keer opdrukken!’

Hoe studenten denken blijer, actiever en fitter, te worden op school

Studenten op de Campus van ROC Midden Nederland mochten zelf bedenken hoe de school zó kan worden ingericht dat ze zich blijer, actiever en fitter gaan voelen. De creatieve sessies horen bij het plan van ROC Midden Nederland om studenten te leren anders naar gezondheid te kijken. Dat is waar het om draait in het programma Gezond Stedelijk Leven.

In oktober 2022 hebben 23 studenten tijdens verschillende brainstormsessies plannen voor een ‘Positieve Gezondheid-school’ gemaakt onder leiding van het creatieve bureau Ideate. ‘Ze hebben zoveel ideeën bedacht dat al onze post-its op zijn,’ lacht Jolien van der Meché van Ideate. ‘Ideeën waren onder meer ronde in plaats van rechthoekige tafels om contact te stimuleren, als je te laat bent tien keer opdrukken, een interne marktplaats om boeken uit te wisselen en stages te delen en een kast met spelletjes en sportspullen. Erg leuk en realistisch allemaal.’

Schommels op school

De studenten zelf vonden het te gek om mee te mogen denken over de inrichting. ‘Ik vond het vooral leuk om eens op een andere manier te denken over school. Wij hadden als idee om een muur te maken met tips van oud-leerlingen voor nieuwe mensen. Ik hoop dat dit uitkomt,’ vertelt Leonne (16). ‘Ook lijkt het ons fijn als er rustige en fijne ruimtes komen waar je je goed kunt concentreren.’  Andere studenten bedachten ideeën om tijdens de schooldag te blijven bewegen. Zo zouden ze wel een hindernisbaan willen, schommels in het gebouw of op bepaalde plekken springtouwen.

Gezond Stedelijk Leven

De creatieve sessies zijn gehouden in het kader van het programma Gezond Stedelijk Leven waarin het gedachtengoed van Positieve Gezondheid centraal staat. In dat kader wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld om studenten met een brede blik op gezondheid op te leiden. In eerste instantie om studenten zelf inzicht te geven in hun gezondheid en accent te leggen op eigen regie, veerkracht en wat hun leven betekenis vol maakt. Deze inzichten nemen ze vervolgens weer mee in hun stage of werk. ‘Naast goede onderwijsprogramma’s is de inrichting van het schoolgebouw net zo belangrijk. Want daar lopen de studenten rond en hangen ze in de pauzes met vrienden. We zien het als een mooie kans om de dimensies van Positieve Gezondheid terug te brengen in het gebouw, op een manier die studenten aanspreekt ,’ vertelt programmamanager Esther Marskamp.  

Complimentenmuur

‘Het was ontzettend leuk om tijdens de sessies mee te luisteren naar de input van de studenten. Ze hebben echt goeie ideeën over positieve gezondheid en gezond stedelijk leven,’ vertelt projectleider Maarten van der Zee die de sessie hielp organiseren. Ik vond de complimentenmuur bijvoorbeeld een mooi idee. Hier kunnen studenten en docenten complimenteren. Studenten geven aan dat ze meer met elkaar in gesprek willen en vaker aan elkaar willen vragen hoe het nou echt gaat.’

Beter in je vel

De studenten gingen tijdens de sessies enthousiast aan de slag met het thema Positieve Gezondheid. Ze herkenden de invloed die alle dimensies op elkaar hebben. Amete van den Berg van Ideate: ‘Zo gaf één van de studenten aan dat zij meer is gaan sporten en dat ze hierdoor veel meer ontmoetingen had en zich beter in haar vel ging voelen. Ze vonden het leuk dat ze van school mochten meedenken. De volgende stap is om te laten zien dat we ze gehoord hebben!’

Plannen realiseren

Of de plannen nu ook echt uitgevoerd gaan worden? ‘Jazeker!’, zegt Maarten. ‘Binnenkort is er nog een sessie met docenten, collega’s van facilitair en bedrijven waarin we met de ideeën van de studenten aan de slag gaan en bekijken wat we kunnen realiseren. We gaan echt met de input van de studenten zelf aan de slag en bemoeien ons er verder niet mee. Omdat het project met Ideate eind van het jaar afgerond zal zijn, zien de studenten zeer waarschijnlijk op zeer korte termijn iets terug van hun ideeën!’

Wil je meer weten over het programma Gezond Stedelijk Leven van ROC Midden Nederland? Kijk dan op rocmn.nl/gezondstedelijkleven

4 oktober 2022
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Business & Administration College
Media, ICT & Design College
Sport College
Tech College
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: