Assistent Bouw, Hout en Wonen - bbl

 • Entreeopleiding
 • BBL

Deze opleiding is er ook als:

Opleiding tot assistent bouw, hout en wonen

Tijdens de opleiding leer je hoe je met de materialen, machines en gereedschappen in de hout- of woonbranche moet werken. En natuurlijk leer je hoe je als werknemer in een bedrijf moet functioneren.

Is Assistent Bouw, Hout en Wonen iets voor jou?

Deze opleiding past bij je als je:

 • Lekker met je handen wilt werken.
 • Met hout-technische dingen bezig wilt zijn.
 • Graag in een werkplaats werkt, thuis of bij een klant.
 • Er plezier in hebt samen te werken.

Extra begeleiding
Tijdens de entreeopleiding krijg je veel begeleiding en hulp als jij dat nodig hebt. Niet iedereen vindt het makkelijk om te leren. De bbl-entreeopleiding is zowel voor studenten die praktijkonderwijs of speciaal onderwijs hebben gevolgd of als je een afgebroken vmbo opleiding hebt.

Open dagen 2024 - 2025

Open dagen 2024 - 2025

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / Entreeopleiding

Duur

1 jaar

Start

Augustus 2024

Lesgeld

€ 295,-

Crebonummer en naam

 • 25740 Assistent bouwen, wonen en onderhoud

Het werk van een assistent bouw, Hout en wonen

Dit beroep heeft verschillende richtingen:

 • Assistent bouwtimmeren en hout.
 • Assistent stukadoren.
 • Assistent Infra.
 • Assistent Schilderen.
 • Assistent parket en woningstofferen.
 • Assistent Bouw, Hout en Wonen.
 • Bouwen, wonen en onderhoud praktijkverklaring.

Inhoud van de opleiding Assistent Bouw, Hout en Wonen

Je werkt vier dagen per week en een dag krijg je les op school. De docenten geven je extra begeleiding. Je krijgt les in kleine klassen. Je werkt alleen of in groepjes aan opdrachten. De vaklessen gaan veel over de hout- of woonbranche technieken. De opleiding is praktijkgericht. Wat je leert, doe je ook meteen op je werk. Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

 • Een werkplek klaar maken en na afloop van je werk weer opruimen
 • Materialen verzamelen
 • Een product dat af is inpakken zodat het naar een klant kan worden gestuurd of je maakt en/of plaatst het product bij de klant
 • Veilig met machines en handgereedschappen werken

Verder krijg je de algemene vakken Nederlands, rekenen en loopbaan & wereldburgerschap. 

Deze skills ga je leren

Praktijkervaring

Werkplek gebruiksklaar maken

Opdrachten uitvoeren

Veilig werken

Materialenkennis

Collega's helpen

Werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Wat kun je na de opleiding Assistent Bouw, Hout en Wonen?

Na ongeveer één jaar studeer je af als assistent bouw, wonen en onderhoud. Als je wil studeer je verder binnen het mbo. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar één van de volgende opleidingen op niveau 2:

Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

1. Je hebt geen diploma.
2. Je hebt nog geen 2 jaar ingeschreven gestaan bij een entreeopleiding.
3. Je bent 16 jaar of ouder.

Let op: Ben je op 1 augustus van het schooljaar 16 jaar of ouder? Dan kan je in augustus of januari starten. Ben je nog géén 16 jaar op 1 augustus van het schooljaar? Dan kan je pas het volgende schooljaar in augustus starten.

Bbl-opleiding
Om een bbl-opleiding te volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 24 uur per week.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau entree en 2 is het lesgeld voor schooljaar 2024-2025 € 295,-.

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken, leermiddelen en een laptop. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: